Så fungerar vindkraften

Vindkraftverk

Dagens vindkraftverk är i princip byggda på samma sätt som de väderkvarnar som användas förr i tiden för att mala säd. Detta även om dagens kraftverk driver generatorer som kan producera el medan väderkvarnen enbart överförde kraften till själva mal funktionen.

Det som sker är att vinden påverkar rotorbladen att snurra. Det vanligaste är att det finns två eller tre rotorblad som sitter fast i en turbinaxel. När rotorbladen snurrar kommer även turbinaxeln att snurra vilken är kopplad till en generator som producerar el. Det är denna el som sedan kan överföras ut till elnätet.

För att få ut maximal effekt av ett vindkraftverk placeras dessa där det är öppen terräng och alltså där vinden inte stoppas av berg- eller skogslandskap. Det är därför som vindkraftverk är speciellt vanligt vid kusten i Sverige. I länder med mer platt terräng är det inte ovanligt att dessa även placeras på stora öppna fält.

Nackdelen med vindkraft är det än så länge inte finns någon möjlighet att spara den el som produceras. Det innebär att det inte går att enbart förlita sig på vindkraften och att den bör ses som ett komplement. Många gånger kombineras vattenkraft med vindkraft. Detta eftersom vattenkraften kan justeras på ett enklare sätt. Detta genom att behålla vatten i dammarna när vindkraften kan leverera och utnyttja vattenkraften mer de dagar som vindkraften inte kan leverera i samma utsträckning.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.