Mer kostnadseffektiva solceller

Ett nytt företag i Tyskland har lyckats utveckla en process som endast använder hälften så mycket kisel i solceller som de nuvarande processerna. Detta kommer att leda till billigare solceller i framtiden.

372224-solar-cells-panel

I dagens kiselfabriker går faktiskt så mycket som 50 procent av allt kisel till spillo. Men det nya processen kommer man inte bara att halvera materialåtgången, man kommer även att minska energiförbrukningen med hela 80 procent.

Den metod som används just nu innebär att man efter ett antal kemiska processer har ett stort block kristallint kisel som sedan sågas upp i skivor. Men tack vare denna nya process kommer man att helt kunna undvika sågen, vilket är där stora delar av materialet går förlorat.

Företaget som utvecklat denna process, Nexwafe, hoppas att kunna starta massproduktionen i slutet av 2017.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.