ISTQB och programvarutest

ISTQB står för International Software Testning Qualifications Board, en ideell organisation som certifierar personer för att bli programvarutestare. Organisationen bildades 2002 och är registrerad i Belgien. 

10765283-computer-work

I vårt allt med teknologibaserade och beroende samhälle blir det viktigare och viktigare att all den programvara som vi kommer i kontakt med via datorer, smartphones och datoriserade system har genomgått noggranna tester för att man ska kunna lita på att de resultat som dessa program ger är korrekta.

ISTBQ grundades för att hjälpa till att sprida expertis kring detta och se till att fler personer runt hela världen blir certifierade för att kunna hålla på med detta. Organisationen ansvarar för certifieringen med de arbetar tillsammans med många företag i över 100 olika länder som erbjuder själva kursen för detta.

I en sådan kurs får man först lära sig grunderna för hur programvarutester ska gå till. Med vidare utbildning kommer man att kunna bedöma alla olika aspekter av en programvara:

  • Om den möter de krav som guidade designen och utvecklingen.
  • Om den svarar korrekt för alla typer av input.
  • Om den utför sina funktioner inom en acceptabel tidsgräns.
  • Om den kan installeras och köras i den tänkta miljön.
  • Om den uppnår de resultat som krävs av den.

Med tanke på den otroliga variation av programvara som finns på marknaden idag är de tester som behövs utföras praktiskt taget ändlösa. Därför ser man till att utveckla en strategi för att välja ut tester som är passade för den tid och de resurser man har tillgång till. På så sätt utförs de flesta test av ett program eller en applikation med syfte att hitta buggar i programvaran.

Den programvara man ska testa behöver inte vara fullständig, det är väldigt vanligt att man testar så snart någon version av programvaran kan köras. Detta hjälper att hitta mer grundläggande problem och det kommer inte kräva lika mycket arbete för att fixa dessa fel som om man hade väntat till programvaran var helt färdig.

För mer information om ISTQB och deras mål kan man besöka organisationens officiella hemsida.

Bookmark the permalink.