Hållbart skogsarbete bra för miljön

I en värld med en ständigt växande befolkningsmängd är jord- och skogsbruket en viktig, men också sårbar del av vårt kretslopp.

112079-environmental-conservation

Samtidigt som skogsbruket är ett avgörande segment som ett flertal andra branscher i sin tur är beroende av, utgör skogsarbeten under vissa former även en riskfaktor. Kortsiktig exploatering som endast strävar efter tillväxt i ekonomisk, inte ekologisk, bemärkelse får allvarliga konsekvenser för det lokala ekosystemet. Sådana effekter fortsätter inte bara att påverka naturen i många generationer framöver, utan skadar även andra aktörer vars verksamhet bygger på detta skogsarbete. Ett annorlunda tankesätt som förstår att använda hållbara metoder som tar hänsyn till ett flertal aspekter kan förvandla skogsbruket till en gynnsam faktor för miljön. På så vis kan man också avlägsna bäst-före-datumet som man själv satt på den egna verksamheten.

Långsiktig och väl genomtänkt exploatering kräver först och främst att man vågar utvidga det egna perspektivet. Att utvärdera det egna skogsarbetet i rent ekonomiska termer, och kalkylera risken för negativa konsekvenser i samma anda, är helt enkelt inte förenligt med ett modernt företagsdrivande. Istället bör det egna företaget ses som en del av samhällets alla delar, inte bara i relation till de vinstdrivande. På samma vis kan man betrakta sin roll i naturen som ännu en faktor i ett kretslopp. Precis som alla andra komponenter i ett ekosystem måste man fungera i symbios med helheten, annars överlever man inte. Avgörande är också att välja nytänkande samarbetspartners i alla led. Detta gör att eventuella förändringar slipper hanteras som besvärliga käppar i hjulen när de faktiskt kan ses som mer välanpassade kuggar. På komatsuforest.se hittar du till exempel en maskintillverkare som lägger lika stor vikt vid högkvalitativa produkter som en modern, ansvarsfull miljöpolicy.

Och visst är det långt mycket trevligare att bedriva en verksamhet som inte begränsas av att bara försöka minimera skadliga effekter, utan istället bidrar med positiva sådana som dessutom ständigt utökas. På så vis kan avverkningen gynna miljön vad gäller djurlivet och artrikedomen både på land och i vattendrag samt medverka till en förbättrad landskapsbild. Det är inte alla företag som kan skryta med att lämna ett sådant arv efter sig.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.