ISTQB och programvarutest

ISTQB står för International Software Testning Qualifications Board, en ideell organisation som certifierar personer för att bli programvarutestare. Organisationen bildades 2002 och är registrerad i Belgien. 

10765283-computer-work

I vårt allt med teknologibaserade och beroende samhälle blir det viktigare och viktigare att all den programvara som vi kommer i kontakt med via datorer, smartphones och datoriserade system har genomgått noggranna tester för att man ska kunna lita på att de resultat som dessa program ger är korrekta.

ISTBQ grundades för att hjälpa till att sprida expertis kring detta och se till att fler personer runt hela världen blir certifierade för att kunna hålla på med detta. Organisationen ansvarar för certifieringen med de arbetar tillsammans med många företag i över 100 olika länder som erbjuder själva kursen för detta.

I en sådan kurs får man först lära sig grunderna för hur programvarutester ska gå till. Med vidare utbildning kommer man att kunna bedöma alla olika aspekter av en programvara:

  • Om den möter de krav som guidade designen och utvecklingen.
  • Om den svarar korrekt för alla typer av input.
  • Om den utför sina funktioner inom en acceptabel tidsgräns.
  • Om den kan installeras och köras i den tänkta miljön.
  • Om den uppnår de resultat som krävs av den.

Med tanke på den otroliga variation av programvara som finns på marknaden idag är de tester som behövs utföras praktiskt taget ändlösa. Därför ser man till att utveckla en strategi för att välja ut tester som är passade för den tid och de resurser man har tillgång till. På så sätt utförs de flesta test av ett program eller en applikation med syfte att hitta buggar i programvaran.

Den programvara man ska testa behöver inte vara fullständig, det är väldigt vanligt att man testar så snart någon version av programvaran kan köras. Detta hjälper att hitta mer grundläggande problem och det kommer inte kräva lika mycket arbete för att fixa dessa fel som om man hade väntat till programvaran var helt färdig.

För mer information om ISTQB och deras mål kan man besöka organisationens officiella hemsida.

Framtidens utbildningar

Vilka kommer att bli framtidens utbildningar, ja, det är en svår fråga och vi får enbart spekulera i vad som komma skall. Vad vi där emot vet är att utbildning är bra, det är det som för oss vidare framåt. 

Att vidareutbilda sig är viktigt för vår kompetens, oavsett vilken bransch vi befinner oss i. Företagen vi jobbar för utvecklas och för att kunna hålla samma höga standard är det viktigt att de anställda följer med i utvecklingen. Det kan vara fråga om ett systematiskt förbättringsarbete i ert företag där ni känner att ni vill förkovra er i ämnet och förbättra ert arbetssätt på något vis.

Vad framtidens utbildningar kommer att bli vågar vi knappt spekulera i, men vi vet redan i dag att datorerna har stor betydelse idag i vårt dagliga arbete och att dataspelsbranschen växer så det knakar. Så att kunna koda spel för mobila enhet och datorkunskap överhuvudtaget kommer att vara nödvändigt. Hur långt det kommer att gå är det nog ingen som riktigt vet.

Om ni skulle råda era ungdomar vilken utbildning som är bäst, vad skulle det vara? Enligt en artikel på allastudier.se så är det civilingenjör med inriktning till maskiningenjör. Socionom nämns också, likaså systemvetare, frisör och psykolog är utbildningar som är värda att satsa på. Civilekonom, bibliotekarie och läkare några andra.