Sol, vind och vatten

Moder jord har mycket att erbjuda oss när det kommer till resurser av olika slag, länge har vi vetat att vatten har försett oss med elektricitet genom vattenkraftverk. Elektricitet från vind och sol blir allt populärare och kommer säkert att bli effektivare i framtiden.

Sol

Sun Sea

Företag kommer med nya innovationer som nyttjar olika element såsom solen. Idag så finns det möjlighet att använda sig av solens strålar att belysa en fastighets alla rum, genom fiberoptik så förs solens ljus in i byggnaden och genom armaturer så sprids belysningen. Systemet är utbyggbart och sätts in med minimalt ingrepp i fastigheten. Ett oerhört smidigt sätt att få rum belysta på ett miljövänligt sätt. Mycket effektiv i rum där inga fönster finns att få in solljus, lagerlokaler till exempel.

Vind

vindkraftverkAtt bygga ett eget vindkraftverk på sin egen tomt är inte allt för krångligt, det går att bygga utan bygglov om diametern på turbinen är mindre än två meter och att höjden på masten ryms inom tomtgräns då den läggs ner. Det finns en intressant artikel i Helsingborgs Dagblad om att bygga eget vindkraftverk, dock från 2007 så det kan vara andra bestämmelser idag. Kolla upp vilka bestämmelser det är i din kommun innan du sätter igång. Intressant är det dock att kunna bygga ett mindre vindkraftverk på den egna tomten och förse sig själv med elektricitet.

Vatten

waterfallEtt vattenkraftverk kan vara lite svårare för vem som helst att bygga, då det krävs någon form av strömmande vatten och en hyfsad stor tomt. Vad som däremot är möjligt är om ni går ihop ett antal grannar och prospekterar ihop ett eget vattenkraftverk. Det kan ta några eller något år innan ni är i gång och bygger men när ni väl är i hamn med ert kraftverk så kan det förse er med egen tillverkad elektricitet, fungerar det riktigt bra så kanske ni till och med kan sälja energi till andra.

ISTQB och programvarutest

ISTQB står för International Software Testning Qualifications Board, en ideell organisation som certifierar personer för att bli programvarutestare. Organisationen bildades 2002 och är registrerad i Belgien. 

10765283-computer-work

I vårt allt med teknologibaserade och beroende samhälle blir det viktigare och viktigare att all den programvara som vi kommer i kontakt med via datorer, smartphones och datoriserade system har genomgått noggranna tester för att man ska kunna lita på att de resultat som dessa program ger är korrekta.

ISTBQ grundades för att hjälpa till att sprida expertis kring detta och se till att fler personer runt hela världen blir certifierade för att kunna hålla på med detta. Organisationen ansvarar för certifieringen med de arbetar tillsammans med många företag i över 100 olika länder som erbjuder själva kursen för detta.

I en sådan kurs får man först lära sig grunderna för hur programvarutester ska gå till. Med vidare utbildning kommer man att kunna bedöma alla olika aspekter av en programvara:

  • Om den möter de krav som guidade designen och utvecklingen.
  • Om den svarar korrekt för alla typer av input.
  • Om den utför sina funktioner inom en acceptabel tidsgräns.
  • Om den kan installeras och köras i den tänkta miljön.
  • Om den uppnår de resultat som krävs av den.

Med tanke på den otroliga variation av programvara som finns på marknaden idag är de tester som behövs utföras praktiskt taget ändlösa. Därför ser man till att utveckla en strategi för att välja ut tester som är passade för den tid och de resurser man har tillgång till. På så sätt utförs de flesta test av ett program eller en applikation med syfte att hitta buggar i programvaran.

Den programvara man ska testa behöver inte vara fullständig, det är väldigt vanligt att man testar så snart någon version av programvaran kan köras. Detta hjälper att hitta mer grundläggande problem och det kommer inte kräva lika mycket arbete för att fixa dessa fel som om man hade väntat till programvaran var helt färdig.

För mer information om ISTQB och deras mål kan man besöka organisationens officiella hemsida.

Mer kostnadseffektiva solceller

Ett nytt företag i Tyskland har lyckats utveckla en process som endast använder hälften så mycket kisel i solceller som de nuvarande processerna. Detta kommer att leda till billigare solceller i framtiden.

372224-solar-cells-panel

I dagens kiselfabriker går faktiskt så mycket som 50 procent av allt kisel till spillo. Men det nya processen kommer man inte bara att halvera materialåtgången, man kommer även att minska energiförbrukningen med hela 80 procent.

Den metod som används just nu innebär att man efter ett antal kemiska processer har ett stort block kristallint kisel som sedan sågas upp i skivor. Men tack vare denna nya process kommer man att helt kunna undvika sågen, vilket är där stora delar av materialet går förlorat.

Företaget som utvecklat denna process, Nexwafe, hoppas att kunna starta massproduktionen i slutet av 2017.

Effektivisera företaget

164082-happy-business-people

Dagens arbetsplatser har genomgått, och genomgår fortfarande, en stor förändring. Idag ser det inte alls ut som det gjorde för bara några decennier sedan. Arbetet styrs, och blir allt mer beroende av, den nya förbättrade teknologin.

Allt fler tekniska lösningar introduceras och det finns idag en mängd verktyg och program som är speciellt utvecklade för att förbättra olika delar av en verksamhet. Dessa digitala verktyg kan innebära stora skillnader för ett företags effektivitet då man får helt andra möjligheter att analysera siffror och värden från arbetet.

Ett bra verktyg är till exempel tjänsten ReQtest. Verktyget har blivit mycket populärt då det är uppbyggt som en molntjänst och alltså inte är i behov av några installationer eller uppdateringar. Detta är mycket fördelaktigt då det sparar mycket tid och krångel. ReQtest är ett testprogram som analyserar din verksamhet. Det hjälper dig att hantera alla delar i verksamheten, från testfall och krav till felrapporter. Med hjälp av programmet blir det lätt att planera test, utföra dem och slutligen läsa av testresultaten. När den delen är genomförd analyseras testresultaten och sammanfattas på ett tydligt sätt i de slutgiltiga felrapporterna. Med dessa rapporter som underlag blir det lätt att utvärdera företagets verksamhet och lokalisera dess styrkor och svagheter. Med hjälp av dessa siffror blir det sedan mycket enklare att ta beslut som leder företaget framåt.

En förbättrad effektivitet har en mängd fördelar för varje företag. Förutom att det såklart sparar in på omkostnaderna så innebär det oftast också effektivare möten och projektarbeten, nöjda kunder, nöjd personal och fokus på de delar som ger utdelning och vinst. Dessutom minskar ofta kringarbetet med dokumenthantering, administration och intern rapportering som en följd av en fullt fungerande, effektiv arbetsplats. Här finns ytterligare tre tips som kan vara användbara om man vill effektivisera sitt företag.

Ny teknik ändrar förutsättningarna för spelbolagen

Surfplatta

I en bransch på ständig frammarsch flyttas hela tiden ramarna framåt för vad spelarna anser sig kunna kräva av de ledande aktörerna. Något som få spelbolag med fokus på ett välfungerande helhetsutbud för tillfället klarar sig utan är en tilltalande mobil plattform, men även någon form av möjlighet till spel på live casino.

De smarta mobilerna

Tack vare den otroligt snabba utvecklingen av smartphones, som sedan lanseringen av de första modellerna snabbt nått nya kraftfulla och användarvänliga höjder, som för bara några år sedan hade varit svårt att sia om, öppnades därigenom helt ny marknad för spelbolagen. Tätt därefter följde även surfplattan som på sätt och vis kom att bli det trappsteg mellan mobiltelefonen och den bärbara datorn, vi inte ens visste att vi saknade.

I det vansinnigt höga tempo som uppenbarades togs flera utav de etablerade aktörerna på sängen, något som tyvärr för deras räkning resulterade i massiva förluster sett till potentiella intäkter. Enkelheten till spel och odds genom telefonen var något som lockade kunderna, helst bland de mera frekventa spelarna, den målgrupp som självfallet värderas allra högst utav spelbolagen.

Nästa steg i utvecklingen

Ny teknik har även lett till att vi idag i realtid kan spela casinospel hemifrån som om vi praktiskt taget befann oss på plats på ett riktigt casino. Live casino segmentet växer så det knakar, säkerligen för att det helt enkelt är nytt, men sannerligen även för att många uppskattar den verkliga aspekten till skillnad från de elektroniska spelen.

I framtiden

Det är uppenbart svårt att spekulera i vad som bör bli nästa stora fluga inom casinovärlden. Vissa indikationer tyder dock på att spelindustrin och dataspelsindustrin mycket väl kan komma att slå följe, något som kommer ge oss än mer interaktiva upplevelser varje gång vi väljer att en sväng om med fru fortuna.

Bygg ditt eget vindkraftverk

Vindkraft som energi är idag en av de absolut snabbaste växande former av energiproduktion, såväl i Sverige som i andra länder och marknader. För att installationen av ett helt vindkraftverk ska kunna sättas i verk krävs det dock att många olika faktorer är lösta och väl planerade. I och med projektets höga investeringsvärde är det inte bara vindkraftstillverkare som gynnas av bygget då det tillkommer allt från vägbygge och elinstallationer till marktillstånd och administration.

1675063-male-fist-holding-wind-turbine-isolatedNär ett vindkraftverk fått ett slutligt OK till att installeras måste först och främst själva området där fundamentet ska placeras grävas fram och i de fall vindkraftverket ska placeras på berggrund behövs dessutom ett speciellt bergfundament, vilket i sin tur kräver sprängning in i berget. Efter att fundamentet armerats och gjutits ska sedan djupare hål borras in i berget för att fästa fundamentet med en slags längre typ av bultar. Vid den avancerade borrningen används den här typen av snabba och effektiva borriggar som ger en ultimat kombination av produktivitet, användarvänlighet och ekonomi.

Vindkraft ett miljövänligt och energisnålt alternativ

Även om vindkraft som bransch funnits i Sverige sedan längre tillbaka är det nu de senaste åren som intresset tagit fart på riktigt. Den primära anledningen till den nu pågående vindkraftstrenden är en tydligt ökad klimat- och miljömedvetenhet bland så väl företag som allmänhet i Sverige. Det här leder i sin tur till att många vill engagera sig och känna sig delaktiga i det nya miljötänkandet, ett sätt att dra sitt strå till stacken är att bygga och ansluta sitt eget vindkraftverk på sin privata tomt. Den ideella föreningen Svensk Vindkraft förklarar mer ingående på sin hemsida om hur det fungerar med mindre vindkraftverk och man kan läsa sig till hur små installationer faktiskt kan bidra till rejält sänkta elkostnader på längre sikt.

Så fungerar vindkraften

Vindkraftverk

Dagens vindkraftverk är i princip byggda på samma sätt som de väderkvarnar som användas förr i tiden för att mala säd. Detta även om dagens kraftverk driver generatorer som kan producera el medan väderkvarnen enbart överförde kraften till själva mal funktionen.

Det som sker är att vinden påverkar rotorbladen att snurra. Det vanligaste är att det finns två eller tre rotorblad som sitter fast i en turbinaxel. När rotorbladen snurrar kommer även turbinaxeln att snurra vilken är kopplad till en generator som producerar el. Det är denna el som sedan kan överföras ut till elnätet.

För att få ut maximal effekt av ett vindkraftverk placeras dessa där det är öppen terräng och alltså där vinden inte stoppas av berg- eller skogslandskap. Det är därför som vindkraftverk är speciellt vanligt vid kusten i Sverige. I länder med mer platt terräng är det inte ovanligt att dessa även placeras på stora öppna fält.

Nackdelen med vindkraft är det än så länge inte finns någon möjlighet att spara den el som produceras. Det innebär att det inte går att enbart förlita sig på vindkraften och att den bör ses som ett komplement. Många gånger kombineras vattenkraft med vindkraft. Detta eftersom vattenkraften kan justeras på ett enklare sätt. Detta genom att behålla vatten i dammarna när vindkraften kan leverera och utnyttja vattenkraften mer de dagar som vindkraften inte kan leverera i samma utsträckning.