Cykel, ett miljösmart transportmedel

Cykeln har länge varit ett populärt färdmedel och en av de största fördelarna med cykeln är att den är hundra procent miljövänlig. Om du är intresserad av att börja cykla så kan du läsa lite om de många fördelarna med att cykla i texten nedan.

cykla_363448178

Det är ingen frågan om att cykeln är ett av de mest miljövänliga färdsätten då du använder din egen energi för att ta dig framåt. Om man jämför cykeln med bilen så ser man att det finns många fördelar med att välja cykeln.

När man kör bil så sitter man still samtidigt som det kostar pengar för bensin och liknande medan om man cyklar så tränar man sin kropp utan att betala något för det. Sedan så släpper bilen även ut avgaser som är skadliga för miljön, speciellt då man kör kortare sträckor som till exempel till och från en närliggande affär som man enkelt hade kunnat cykla till.

I många storstäder där det är mycket trafik så kan det även vara tidseffektivt att välja cykeln då det är lättare att sig fram via cykelbanor istället för långa bilköer. Om fler personer börjar att cykla så kommer man att börja anpassa allt fler vägar efter cyklister vilket kommer att uppmana fler personer att börja cykla.

Vårt grundvatten

Vårt grundvatten är en mycket viktig resurs som måste värnas om för att behålla det så rent och säkert som möjligt så det kan användas av oss och kommande generationer.

Grundvattnet är enligt EU direktivet 2000/60/EG definierat som

allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager.

vatten_kretslopp_246630049

Man brukar även tänka sig det som den underjordiska delen av vattnets kretslopp. Bildningen av grundvattnet kommer utav att ytvattnet sakta men säkert tränger igenom markytan och sjunker nedåt. Två processer som även kalas infiltration och perkolation. När det sedan kommer till en yta det inte kan komma igenom, säg en berghäll utan sprickor, fyller det då ut de hålrum som finns ovan detta.

Här i Sverige försöker vi så långt vi kan att använda grundvattnet för dricksvattenförsörjning till alla våra samhällen. Här återfinner vi våra reservoarer av grundvatten främst i alla rullstensåsar i landet.

Som alla nog förstår vid detta lag är grundvattnet något vi måste ta på största möjliga allvar, speciellt när det kommer till förorenat vatten. Grundvatten har ett bättre naturligt skydd mot föroreningar än ytvatten, vilket är en väldigt stor anledning till varför vi använder det som dricksvatten, men det betyder inte att föroreningar inte kan ske. Läckande deponier, avlopp, jordbruk och industrier är några av de bidragande faktorerna till föroreningar av grundvatten. Många av de företeelser under marken, som tunnelbyggen, kan även kraftigt påverka själva tillgången av grundvatten. Detta är anledningen till varför det är viktigt att bevara åsavsnitt där grundvattentillgångarna är höga.

Älgjaktens vara eller inte vara

Som alltid, vad det än gäller, finns det delade meningar om älgjakten och om det är någonting som bör finnas kvar eller inte. I denna artikel så ska vi kika lite mer på de olika argumenten och även presentera våran egen ståndpunkt i debatten.

älgjägareNej sidan

Några av nej sidans starkaste argument är det faktum att många djur skadeskjuts varje år och att djuren i princip inte har någon som helst chans att värja sig. Det är helt enkelt inte en jakt på lika villkor, utan en våg som balanserar i stark favör för människan. Ett annat starkt argument är det faktum att vi människor klarar oss oss utan kött och därför bör minska vår köttkonsumtion markant eller till och med helt och hållet.

Ja sidan

På ja sidan anser man att älgbeståndet noga moniteras och att man inte skjuter av fler djur än vad som ryms inom rimlighetens gränser. Man äventyrar helt enkelt inte älgen som ras, utan bidrar faktiskt till att hålla balans i vårt svenska ekosystem. Man anser även att älgköttet är betydligt bättre än mycket annat kött som dagligen konsumeras i vardagen. Älgarna som fälls under älgjakten har fått leva ute i det fria och fälls allt som oftast med ett enda skott, som dessutom är direkt dödande, vilket gör att djuret inte hinner känna någon smärta. För en del är det även en fråga om överlevnad och en traditions som lever vidare från tidigare generationer.

Vad anser då vi?

Efter att noga ha diskuterat älgjakten internt så har vi tillsammans kommit fram till att fördelarna med älgjakten med råge väger över de nackdelar som vi kan uppenbara. Vi håller med jägarna om att det är ett betydligt bättre sätt för djuren att leva än i trånga utrymmen på någon dansk bondgård innan det bär av till slakt. Nej sidan har dock rätt i att vi bör minska vår köttkonsumtion och ett fint framtidsscenario hade helt klart varit om vi i större utsträckning hade kunnat klarat oss på det kött som tillkommer vid den svenska jakten och dra ner på allt annat.

För att detta ska kunna bli möjligt krävs det dock att fler kommer till samma sorts insikt, men även att fler i de yngre generationerna engagerar sig i den svenska jakten. Annars kan det lätt bli så att enbart ett fåtal jägare får ett sorts monopol som inte alls vore bra, då köttet bör fördelas relativt rättvist över den svenska befolkningen. Om du själv funderar på att börja jaga så rekommenderar vi dig att läsa på hur du ska gå tillväga för att komma igång och att inspektera vart du enklast skaffar dig den utrustning du behöver. Vi rekommenderar att du surfar till både jagareforbundet.se för att ta del av viktig information och jakto.se där du finner fina erbjudanden på jaktutrustning till priser som dessutom underlättar för plånboken.

Återvinning för miljöns skull

Att återvinna har länge varit vardag i Sverige. Men det kan alltid finjusteras ytterligare och det gäller att vi alla tar vårt ansvar.

Privatperson

ecology

Om man planerar på att riva ett hus eller göra om sin trädgård, gäller det att återvinna materialet så mycket som möjligt. Man måste ta hand om de olika materialen på rätt sätt. Ska man riva ett helt hus behöver man stora verktyg för att hantera allt lite snabbare och lite smidigare.

Saker som stål, asbest, trä, gips, isolering och koppar måste separeras. Om du river ett helt hus kan man hyra maskiner som gör återvinningen lättare.

Utöver det ska man också återvinna materialen i hemmet. Papper, kartong, och gammal mat ska slängs i olika containrar. Man ska också ta reda på glasflaskor och burkar. Burkarna kan man panta för att få tillbaka en liten slant, och glasflaskorna slänger man i speciella glasstationer så man kan skapa nya flaskor.

Bor man i eget hus kan det löna sig att kompostera matresterna. Du kan använda komposten för att ge riktigt näringsrik jord åt din trädgård och inomhusväxter, samt så bidrar du till att minska mängderna på soptippen.

Företag

Företag gör ofta mycket mer skada på områden och miljön en enskilda privatpersoner. Därför är återvinning- och miljöstadgarna mycket strängare för företag.

De ska försöka ha en så pass klimatkompenserad produktion som möjligt. Allt skräp som företaget skapar ska återvinnas på rätt sätt.

De material och ämnen som används i produktionen ska vara miljövänliga. Med tanke på hur mycket som ett företag kan producera på bara en dag, gäller det att produktion och resultat håller sig till Sveriges och EU:s lagar.

Miljösmart hem

Det kanske inte spelar så stor roll när man ser till hela världen, men att bo klimatsmart och miljövänligt påverkar ditt liv, din familjs liv, din omgivningen och regionalt är du med och hjälper till. 

Kompostera

Matrester av alla dessa slag slängs på komposten. Man kan också kasta döda krukväxter och löv för att göda jorden. Komposten använder du sedan för att göda dina levande krukväxter och trädgården. Kompost passar också utmärkt för att odla bär och fruktträd.

Solceller

Solceller gör att du skapar en del av elen själv som du kan använda för att driva lampor eller värma upp huset med. Ju fler solceller, desto mer energi produceras. Om du någonsin hamnar på plus kan du sälja energin till olika företaget och därmed tjäna pengar på din miljövänlighet.

Så fungerar vindkraften

Vindkraftverk

Dagens vindkraftverk är i princip byggda på samma sätt som de väderkvarnar som användas förr i tiden för att mala säd. Detta även om dagens kraftverk driver generatorer som kan producera el medan väderkvarnen enbart överförde kraften till själva mal funktionen.

Det som sker är att vinden påverkar rotorbladen att snurra. Det vanligaste är att det finns två eller tre rotorblad som sitter fast i en turbinaxel. När rotorbladen snurrar kommer även turbinaxeln att snurra vilken är kopplad till en generator som producerar el. Det är denna el som sedan kan överföras ut till elnätet.

För att få ut maximal effekt av ett vindkraftverk placeras dessa där det är öppen terräng och alltså där vinden inte stoppas av berg- eller skogslandskap. Det är därför som vindkraftverk är speciellt vanligt vid kusten i Sverige. I länder med mer platt terräng är det inte ovanligt att dessa även placeras på stora öppna fält.

Nackdelen med vindkraft är det än så länge inte finns någon möjlighet att spara den el som produceras. Det innebär att det inte går att enbart förlita sig på vindkraften och att den bör ses som ett komplement. Många gånger kombineras vattenkraft med vindkraft. Detta eftersom vattenkraften kan justeras på ett enklare sätt. Detta genom att behålla vatten i dammarna när vindkraften kan leverera och utnyttja vattenkraften mer de dagar som vindkraften inte kan leverera i samma utsträckning.