Drönare gör vindkraften billigare

Drönare har på bara några år blivit allt vanligare att både läsa om och se ute i verkligheten. De har gått från att vara något endast militärer och stora företag kunde använda till en konsumentprodukt i en prisklass som de allra flesta har råd med. 

Billigare och säkrare

drönareDrönare har som sagt sjunkit enormt i pris de senaste åren. Konsumentversioner från de största tillverkarna finns nu att köpa för inte mycket mer en fem tusen kronor även om det självklart även finns modeller betydligt dyrare än så.

Tack vare att drönarna blir allt billigare så har de även blivit ett mycket bra alternativ för inspektion av vindkraftverk.

Istället för skicka ut tekniker på farliga turer endast skyddade av ett rep eller hyra in dyra helikoptrar så kan man skicka upp en liten och billig drönare för att fotografera. Nyligen har bland annat Lufthansa och Nordex gått in i ett avtal för framtida inspektioner via drönare.

Fler möjligheter

Det är dock inte bara vid inspektion av vindkraft som drönare kan vara till stor hjälp. Även vid klimatforskningen tror forskarna att drönare kommer kunna vara en otrolig fördel. Michael Tjernström som är Professor i meteorologi säger i en intervju att drönare kan bli ett viktig inslag i klimatforskningen framöver. Det kan fungera som ett komplement till satellitbilderna och utan större kostnad leverera livedata från stora områden.

Det är dock inte bara klimatet som kan övervakas med drönare. Även forskning på djurliv, skog och vattendrag kan tjäna mycket på den nya tekniken.

Hållbart skogsarbete bra för miljön

I en värld med en ständigt växande befolkningsmängd är jord- och skogsbruket en viktig, men också sårbar del av vårt kretslopp.

112079-environmental-conservation

Samtidigt som skogsbruket är ett avgörande segment som ett flertal andra branscher i sin tur är beroende av, utgör skogsarbeten under vissa former även en riskfaktor. Kortsiktig exploatering som endast strävar efter tillväxt i ekonomisk, inte ekologisk, bemärkelse får allvarliga konsekvenser för det lokala ekosystemet. Sådana effekter fortsätter inte bara att påverka naturen i många generationer framöver, utan skadar även andra aktörer vars verksamhet bygger på detta skogsarbete. Ett annorlunda tankesätt som förstår att använda hållbara metoder som tar hänsyn till ett flertal aspekter kan förvandla skogsbruket till en gynnsam faktor för miljön. På så vis kan man också avlägsna bäst-före-datumet som man själv satt på den egna verksamheten.

Långsiktig och väl genomtänkt exploatering kräver först och främst att man vågar utvidga det egna perspektivet. Att utvärdera det egna skogsarbetet i rent ekonomiska termer, och kalkylera risken för negativa konsekvenser i samma anda, är helt enkelt inte förenligt med ett modernt företagsdrivande. Istället bör det egna företaget ses som en del av samhällets alla delar, inte bara i relation till de vinstdrivande. På samma vis kan man betrakta sin roll i naturen som ännu en faktor i ett kretslopp. Precis som alla andra komponenter i ett ekosystem måste man fungera i symbios med helheten, annars överlever man inte. Avgörande är också att välja nytänkande samarbetspartners i alla led. Detta gör att eventuella förändringar slipper hanteras som besvärliga käppar i hjulen när de faktiskt kan ses som mer välanpassade kuggar. På komatsuforest.se hittar du till exempel en maskintillverkare som lägger lika stor vikt vid högkvalitativa produkter som en modern, ansvarsfull miljöpolicy.

Och visst är det långt mycket trevligare att bedriva en verksamhet som inte begränsas av att bara försöka minimera skadliga effekter, utan istället bidrar med positiva sådana som dessutom ständigt utökas. På så vis kan avverkningen gynna miljön vad gäller djurlivet och artrikedomen både på land och i vattendrag samt medverka till en förbättrad landskapsbild. Det är inte alla företag som kan skryta med att lämna ett sådant arv efter sig.

Boka tid för byggmässan 2015

Malmö

Den 22-23 april genomförs årets stora byggmässa – Byggmässan Sverige/Danmark 2015. Mässan kommer att hållas i Malmö Mässans lokaler och är gratis att besöka (Gratis entrékort går att ladda ner via hemsidan). Tack vare läget i Malmö har ett samarbete med Danmark kunnat genomföras vilket gör att mässan vänder sig lika mycket mot svenska som danska deltagare.

Här finns över 100 olika utställare, seminarium och självklart möjlighet till nätverkande. Framförallt är det många som tar tillfället i akt och diskuterar olika lösningar med utställarna och tittar på det allra nyaste inom branschen.

Mässan är enbart öppen för fackfolk d.v.s. företagare och representanter inom näringsliv och offentlig sektor.

Nytt avtal för Empower

Företaget Empower har under många år haft ett avtal med energijätten Vattenfall om att de haft ansvar för service inom vissa delar. Uppenbarligen har bägge parter varit nöjda med resultatet under denna tid för i december 2014 blev det klart att avtalet förlängs (Något som Energinyheter.se rapporterade om i slutet av januari).

Avtalet innefattar att Empower ska ha hand om service och underhållsarbete vid det stora vattenkraftverket i Pamilo samt att de får samma uppgifter vid åtta mindre kraftverk i Finland.

Empowers chef för industridivisionen , Eero Paunonen, uttalade sig till tidningen att de var mycket nöjda med avtalet och att detta var i linje med hur de vill utveckla företaget. Målet är, enligt Paunonen, att företaget ska kunna utöka serviceavtalen allt mer just inom vattenkraftverk. Detta både inom Sveriges och Finlands gränser.