Älgjaktens vara eller inte vara

Som alltid, vad det än gäller, finns det delade meningar om älgjakten och om det är någonting som bör finnas kvar eller inte. I denna artikel så ska vi kika lite mer på de olika argumenten och även presentera våran egen ståndpunkt i debatten.

älgjägareNej sidan

Några av nej sidans starkaste argument är det faktum att många djur skadeskjuts varje år och att djuren i princip inte har någon som helst chans att värja sig. Det är helt enkelt inte en jakt på lika villkor, utan en våg som balanserar i stark favör för människan. Ett annat starkt argument är det faktum att vi människor klarar oss oss utan kött och därför bör minska vår köttkonsumtion markant eller till och med helt och hållet.

Ja sidan

På ja sidan anser man att älgbeståndet noga moniteras och att man inte skjuter av fler djur än vad som ryms inom rimlighetens gränser. Man äventyrar helt enkelt inte älgen som ras, utan bidrar faktiskt till att hålla balans i vårt svenska ekosystem. Man anser även att älgköttet är betydligt bättre än mycket annat kött som dagligen konsumeras i vardagen. Älgarna som fälls under älgjakten har fått leva ute i det fria och fälls allt som oftast med ett enda skott, som dessutom är direkt dödande, vilket gör att djuret inte hinner känna någon smärta. För en del är det även en fråga om överlevnad och en traditions som lever vidare från tidigare generationer.

Vad anser då vi?

Efter att noga ha diskuterat älgjakten internt så har vi tillsammans kommit fram till att fördelarna med älgjakten med råge väger över de nackdelar som vi kan uppenbara. Vi håller med jägarna om att det är ett betydligt bättre sätt för djuren att leva än i trånga utrymmen på någon dansk bondgård innan det bär av till slakt. Nej sidan har dock rätt i att vi bör minska vår köttkonsumtion och ett fint framtidsscenario hade helt klart varit om vi i större utsträckning hade kunnat klarat oss på det kött som tillkommer vid den svenska jakten och dra ner på allt annat.

För att detta ska kunna bli möjligt krävs det dock att fler kommer till samma sorts insikt, men även att fler i de yngre generationerna engagerar sig i den svenska jakten. Annars kan det lätt bli så att enbart ett fåtal jägare får ett sorts monopol som inte alls vore bra, då köttet bör fördelas relativt rättvist över den svenska befolkningen. Om du själv funderar på att börja jaga så rekommenderar vi dig att läsa på hur du ska gå tillväga för att komma igång och att inspektera vart du enklast skaffar dig den utrustning du behöver. Vi rekommenderar att du surfar till både jagareforbundet.se för att ta del av viktig information och jakto.se där du finner fina erbjudanden på jaktutrustning till priser som dessutom underlättar för plånboken.

ISTQB och programvarutest

ISTQB står för International Software Testning Qualifications Board, en ideell organisation som certifierar personer för att bli programvarutestare. Organisationen bildades 2002 och är registrerad i Belgien. 

10765283-computer-work

I vårt allt med teknologibaserade och beroende samhälle blir det viktigare och viktigare att all den programvara som vi kommer i kontakt med via datorer, smartphones och datoriserade system har genomgått noggranna tester för att man ska kunna lita på att de resultat som dessa program ger är korrekta.

ISTBQ grundades för att hjälpa till att sprida expertis kring detta och se till att fler personer runt hela världen blir certifierade för att kunna hålla på med detta. Organisationen ansvarar för certifieringen med de arbetar tillsammans med många företag i över 100 olika länder som erbjuder själva kursen för detta.

I en sådan kurs får man först lära sig grunderna för hur programvarutester ska gå till. Med vidare utbildning kommer man att kunna bedöma alla olika aspekter av en programvara:

  • Om den möter de krav som guidade designen och utvecklingen.
  • Om den svarar korrekt för alla typer av input.
  • Om den utför sina funktioner inom en acceptabel tidsgräns.
  • Om den kan installeras och köras i den tänkta miljön.
  • Om den uppnår de resultat som krävs av den.

Med tanke på den otroliga variation av programvara som finns på marknaden idag är de tester som behövs utföras praktiskt taget ändlösa. Därför ser man till att utveckla en strategi för att välja ut tester som är passade för den tid och de resurser man har tillgång till. På så sätt utförs de flesta test av ett program eller en applikation med syfte att hitta buggar i programvaran.

Den programvara man ska testa behöver inte vara fullständig, det är väldigt vanligt att man testar så snart någon version av programvaran kan köras. Detta hjälper att hitta mer grundläggande problem och det kommer inte kräva lika mycket arbete för att fixa dessa fel som om man hade väntat till programvaran var helt färdig.

För mer information om ISTQB och deras mål kan man besöka organisationens officiella hemsida.

Nytt avtal för Empower

Överens

Företaget Empower har under många år haft ett avtal med energijätten Vattenfall om att de haft ansvar för service inom vissa delar. Uppenbarligen har bägge parter varit nöjda med resultatet under denna tid för i december 2014 blev det klart att avtalet förlängs (Något som Energinyheter.se rapporterade om i slutet av januari).

Avtalet innefattar att Empower ska ha hand om service och underhållsarbete vid det stora vattenkraftverket i Pamilo samt att de får samma uppgifter vid åtta mindre kraftverk i Finland.

Empowers chef för industridivisionen , Eero Paunonen, uttalade sig till tidningen att de var mycket nöjda med avtalet och att detta var i linje med hur de vill utveckla företaget. Målet är, enligt Paunonen, att företaget ska kunna utöka serviceavtalen allt mer just inom vattenkraftverk. Detta både inom Sveriges och Finlands gränser.