Boka tid för byggmässan 2015

Malmö

Den 22-23 april genomförs årets stora byggmässa – Byggmässan Sverige/Danmark 2015. Mässan kommer att hållas i Malmö Mässans lokaler och är gratis att besöka (Gratis entrékort går att ladda ner via hemsidan). Tack vare läget i Malmö har ett samarbete med Danmark kunnat genomföras vilket gör att mässan vänder sig lika mycket mot svenska som danska deltagare.

Här finns över 100 olika utställare, seminarium och självklart möjlighet till nätverkande. Framförallt är det många som tar tillfället i akt och diskuterar olika lösningar med utställarna och tittar på det allra nyaste inom branschen.

Mässan är enbart öppen för fackfolk d.v.s. företagare och representanter inom näringsliv och offentlig sektor.

Nytt avtal för Empower

Företaget Empower har under många år haft ett avtal med energijätten Vattenfall om att de haft ansvar för service inom vissa delar. Uppenbarligen har bägge parter varit nöjda med resultatet under denna tid för i december 2014 blev det klart att avtalet förlängs (Något som Energinyheter.se rapporterade om i slutet av januari).

Avtalet innefattar att Empower ska ha hand om service och underhållsarbete vid det stora vattenkraftverket i Pamilo samt att de får samma uppgifter vid åtta mindre kraftverk i Finland.

Empowers chef för industridivisionen , Eero Paunonen, uttalade sig till tidningen att de var mycket nöjda med avtalet och att detta var i linje med hur de vill utveckla företaget. Målet är, enligt Paunonen, att företaget ska kunna utöka serviceavtalen allt mer just inom vattenkraftverk. Detta både inom Sveriges och Finlands gränser. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.