Mer kostnadseffektiva solceller

Ett nytt företag i Tyskland har lyckats utveckla en process som endast använder hälften så mycket kisel i solceller som de nuvarande processerna. Detta kommer att leda till billigare solceller i framtiden. I dagens kiselfabriker går faktiskt så mycket som 50 procent av allt kisel till spillo. Men det nya … Läs mer

Framtidens utbildningar

Vilka kommer att bli framtidens utbildningar, ja, det är en svår fråga och vi får enbart spekulera i vad som komma skall. Vad vi där emot vet är att utbildning är bra, det är det som för oss vidare framåt.  Att vidareutbilda sig är viktigt för vår kompetens, oavsett vilken … Läs mer

Återvinning för miljöns skull

Att återvinna har länge varit vardag i Sverige. Men det kan alltid finjusteras ytterligare och det gäller att vi alla tar vårt ansvar. Privatperson Om man planerar på att riva ett hus eller göra om sin trädgård, gäller det att återvinna materialet så mycket som möjligt. Man måste ta hand … Läs mer

Miljösmart hem

Det kanske inte spelar så stor roll när man ser till hela världen, men att bo klimatsmart och miljövänligt påverkar ditt liv, din familjs liv, din omgivningen och regionalt är du med och hjälper till.  Kompostera Matrester av alla dessa slag slängs på komposten. Man kan också kasta döda krukväxter … Läs mer

Effektivisera företaget

Dagens arbetsplatser har genomgått, och genomgår fortfarande, en stor förändring. Idag ser det inte alls ut som det gjorde för bara några decennier sedan. Arbetet styrs, och blir allt mer beroende av, den nya förbättrade teknologin. Allt fler tekniska lösningar introduceras och det finns idag en mängd verktyg och program … Läs mer

Ny teknik ändrar förutsättningarna för spelbolagen

I en bransch på ständig frammarsch flyttas hela tiden ramarna framåt för vad spelarna anser sig kunna kräva av de ledande aktörerna. Något som få spelbolag med fokus på ett välfungerande helhetsutbud för tillfället klarar sig utan är en tilltalande mobil plattform, men även någon form av möjlighet till spel på … Läs mer

Bygg ditt eget vindkraftverk

Vindkraft som energi är idag en av de absolut snabbaste växande former av energiproduktion, såväl i Sverige som i andra länder och marknader. För att installationen av ett helt vindkraftverk ska kunna sättas i verk krävs det dock att många olika faktorer är lösta och väl planerade. I och med … Läs mer

Så fungerar vindkraften

Dagens vindkraftverk är i princip byggda på samma sätt som de väderkvarnar som användas förr i tiden för att mala säd. Detta även om dagens kraftverk driver generatorer som kan producera el medan väderkvarnen enbart överförde kraften till själva mal funktionen. Det som sker är att vinden påverkar rotorbladen att … Läs mer

Nytt avtal för Empower

Företaget Empower har under många år haft ett avtal med energijätten Vattenfall om att de haft ansvar för service inom vissa delar. Uppenbarligen har bägge parter varit nöjda med resultatet under denna tid för i december 2014 blev det klart att avtalet förlängs (Något som Energinyheter.se rapporterade om i slutet … Läs mer

Boka tid för byggmässan 2015

Den 22-23 april genomförs årets stora byggmässa – Byggmässan Sverige/Danmark 2015. Mässan kommer att hållas i Malmö Mässans lokaler och är gratis att besöka (Gratis entrékort går att ladda ner via hemsidan). Tack vare läget i Malmö har ett samarbete med Danmark kunnat genomföras vilket gör att mässan vänder sig … Läs mer