Älgjaktens vara eller inte vara

Som alltid, vad det än gäller, finns det delade meningar om älgjakten och om det är någonting som bör finnas kvar eller inte. I denna artikel så ska vi kika lite mer på de olika argumenten och även presentera våran egen ståndpunkt i debatten.

Nej sidan

älgjägare

Några av nej sidans starkaste argument är det faktum att många djur skadeskjuts varje år och att djuren i princip inte har någon som helst chans att värja sig. Det är helt enkelt inte en jakt på lika villkor, utan en våg som balanserar i stark favör för människan. Ett annat starkt argument är det faktum att vi människor klarar oss oss utan kött och därför bör minska vår köttkonsumtion markant eller till och med helt och hållet.

Ja sidan

På ja sidan anser man att älgbeståndet noga moniteras och att man inte skjuter av fler djur än vad som ryms inom rimlighetens gränser. Man äventyrar helt enkelt inte älgen som ras, utan bidrar faktiskt till att hålla balans i vårt svenska ekosystem. Man anser även att älgköttet är betydligt bättre än mycket annat kött som dagligen konsumeras i vardagen. Älgarna som fälls under älgjakten har fått leva ute i det fria och fälls allt som oftast med ett enda skott, som dessutom är direkt dödande, vilket gör att djuret inte hinner känna någon smärta. För en del är det även en fråga om överlevnad och en traditions som lever vidare från tidigare generationer.

Vad anser då vi?

Efter att noga ha diskuterat älgjakten internt så har vi tillsammans kommit fram till att fördelarna med älgjakten med råge väger över de nackdelar som vi kan uppenbara. Vi håller med jägarna om att det är ett betydligt bättre sätt för djuren att leva än i trånga utrymmen på någon dansk bondgård innan det bär av till slakt. Nej sidan har dock rätt i att vi bör minska vår köttkonsumtion och ett fint framtidsscenario hade helt klart varit om vi i större utsträckning hade kunnat klarat oss på det kött som tillkommer vid den svenska jakten och dra ner på allt annat.

För att detta ska kunna bli möjligt krävs det dock att fler kommer till samma sorts insikt, men även att fler i de yngre generationerna engagerar sig i den svenska jakten. Annars kan det lätt bli så att enbart ett fåtal jägare får ett sorts monopol som inte alls vore bra, då köttet bör fördelas relativt rättvist över den svenska befolkningen. Om du själv funderar på att börja jaga så rekommenderar vi dig att läsa på hur du ska gå tillväga för att komma igång och att inspektera vart du enklast skaffar dig den utrustning du behöver. Vi rekommenderar att du surfar till både jagareforbundet.se för att ta del av viktig information och jakto.se där du finner fina erbjudanden på jaktutrustning till priser som dessutom underlättar för plånboken.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.